Қазақстанның ХІХ-ХХ ғасырлардағы сәндік-қолданбалы өнер туындыларының экспозициясы көрермендерді дәстүрлі тоқу, өрнекті киіз жасау, кесте тігу, төсеніш тоқу, ағашты, металды, былғары мен сүйекті көркем өңдеумен таныстырады. Халық суретшілері шығармалары жинағының негізгі бөлігі 1970 жылдардың басында қалыптасты

Ювелирное искусство

Зергерлік өнер

Художественная обработка дерева

Ағашты көркемдік өңдеу

Ткачество

Тоқыма

Конское снаряжение

Ат әбзелі